De StemWijzer test uw politieke voorkeur aan de hand van 29 stellingen.

Start de StemWijzer 

 
Toegankelijke versie van de StemWijzer
speciaal ontwikkeld voor visueel gehandicapten

Aan de Stemwijzer  Maastricht  doen de volgende partijen mee:

Klik op een partijlogo om naar de partijwebsite te gaan.

StemWijzer

In deze StemWijzer zijn alle partijen die aan de verkiezingen meedoen vertegenwoordigd.

U beantwoordt de stellingen met Eens, Geen van beide of Oneens.

Na beantwoording van alle stellingen kunt u de onderwerpen aangeven die voor u extra belangrijk zijn.

StemWijzer is ontwikkeld door

Stelling 1

Gemeente en politie moeten gedogen dat inwoners van omliggende landen de coffeeshops in Maastricht bezoeken.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 2

Burgers hebben voldoende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op gemeentelijke plannen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 3

De gemeente moet uitgeprocedeerde asielzoekers zo nodig onderdak bieden, ook als ze niet meewerken aan hun uitzetting.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 4

De gemeente moet zich verzetten tegen een derde moskee in Maastricht.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 5

Het werk dat mensen als tegenprestatie voor een uitkering moeten doen, moet aansluiten bij hun opleiding of ervaring.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 6

Maastricht mag geen overheidsgeld uitgeven voor de promotie van de stad.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 7

Om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken, moet Maastricht veel gemakkelijker vergunningen afgeven.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 8

De gemeente moet veel meer geld uitgeven voor de bestrijding van armoede.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 9

Om bezuinigingen op de thuiszorg mogelijk te maken, moet de zorg veel meer worden gedaan door familie of vrienden van mensen die zorg nodig hebben.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 10

Maastricht moet binnen de singels minder toegankelijk worden voor auto's.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 11

Het voortgezet onderwijs moet gespreid zijn over beide Maasoevers.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 12

De gemeente moet veel minder subsidie geven aan Poppodium De Muziekgieterij.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 13

De voormalige gevangenis Overmaze moet een studentencampus worden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 14

Er moeten minder evenementen op het Vrijthof komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 15

Er moet een maximum komen aan het aantal studenten dat in een wijk mag wonen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 16

De gemeente moet zorgen voor isolatie van en zonnepanelen op sociale huurwoningen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 17

Voor het gebruik van bewaakte fietsenstallingen moeten fietsers betalen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 18

De straatverlichting moet 's nachts op halve kracht branden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 19

Wijken moeten eigen geld voor onderhoud en leefbaarheid krijgen en daar ook zelf over kunnen beslissen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 20

Op zon- en feestdagen moet de gemeente het openbaar vervoer in de stad betalen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 21

In het centrum moeten minder parkeerplaatsen op straat komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 22

Er moet meer sociale woningbouw komen voor mensen met een laag inkomen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 23

De gemeente moet investeren in de groei van Maastricht-Aachen Airport.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 24

Het plan om een tramlijn tussen Hasselt en Maastricht aan te leggen moet stoppen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 25

De gemeente moet de subsidies voor cultuur anders verdelen: meer naar kleine lokale gezelschappen en minder naar grote manifestaties.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 26

De gemeente moet het aantal koopzondagen flink beperken.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 27

De wettelijke normen tegen fijnstof bij de A2-tunnel zijn toereikend. Extra inspanningen van de gemeente kunnen achterwege blijven.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 28

De gemeente moet proberen om meer grote evenementen naar Maastricht te halen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 29

In Maastricht moet veel meer cameratoezicht komen.

Eens Geen van beide Oneens

tip

Toelichting

Waarom is een partij het Eens of Oneens met de stelling? Raadpleeg de toelichtingen van de partijen.

bekijk
StemWijzer is ontwikkeld door

Geef aan welke stellingen u extra belangrijk vindt.


Tip

Extra Belangrijk

Welke onderwerpen vindt u extra belangrijk? Wanneer u met de muis over het onderwerp beweegt verschijnt de complete stelling. Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat. Het is overigens niet verplicht om belangrijke onderwerpen aan te geven. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Ga verder’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat.


Tip

Kies partijen

Alle partijen die in Maastricht vertegenwoordigd zijn staan standaard aangevinkt. Maar u kunt hier ook een eigen selectie maken, van minimaal drie partijen. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Naar resultaat’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Meeste overeenstemming met: 

 

   
CDA  
PvdA  
Senioren Partij Maastricht  
GroenLinks  
D66  
VVD  
Stadsbelangen Mestreech  
SP Maastricht  
Liberale Partij Maastricht  
Maastrichtse Volkspartij  
Opa  
Partij Veilig Maastricht  
   

En nu?

Ik wil weten wat de partijen vinden

  •  
  •  
 

Vergelijk mijn standpunten met die van de partijen

Klik op de pijltjes om de volgende stellingen te zien
 
 
 
 

Deel dit resultaat

Scores op stellingen

Hoe zijn de meningen verdeeld? Uw antwoord staat in blauw.

  bekijk scores   verberg scores
Stelling Antwoord Alle deelnemers ()

Belangrijke onderwerpen

  bekijk onderwerpen   verberg onderwerpen

Welke onderwerpen hebben van de gebruikers van de StemWijzer extra gewicht gekregen. Hieronder de onderwerpen in afnemende volgorde van belangrijkheid.

Thema Aantal

CDA : Oneens

Het CDA Maastricht wil drugstoerisme en drugsoverlast zoveel mogelijk bestrijden. Wij ondersteunen elke drempelverhogende maatregel die de drugsoverlast inperkt.

PvdA: Eens

Het weren van buitenlanders uit de coffeeshops door middel van de wietpas heeft geleid tot meer handel op straat. Wij willen in plaats van de wietpas dat coffeeshops gespreid worden en er meer wijkagenten komen.

Senioren Partij Maastricht: Oneens

Niet gedogen. Sinds drugstoeristen niet meer worden toegelaten in coffeeshops zijn er aanmerkelijk minder bezoekersstromen. Overlast straathandel is nog niet helemaal opgelost, dat heeft zijn tijd nodig.

GroenLinks: Eens

Door de wietpas viert illegale straathandel hoogtij. Soft- en harddrugshandel raken vermengd, er is geen controle meer op de kwaliteit, voorlichting is lastiger en het gebruik onder jongeren neemt toe. Dit is schadelijk voor de volksgezondheid. De echte oplossing is legalisering van de teelt en de verkoop van softdrugs. Er zijn dan misschien wel minder bezoekers uit het buitenland, degenen die nog komen moeten hun waar in het illegale circuit bemachtigen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

D66: Eens

D66 is voor afschaffing van het zogeheten ingezetenencriterium. Dit is het verbod voor mensen van buiten Nederland om softdrugs te kopen in de coffeeshop. Dit verbod bevordert illegale straathandel en drugsoverlast. Daarbij is het ingezetenencriterium discriminerend voor en tast het de privacy aan van coffeeshopbezoekers. Het ingezetenencriterium zorgt ervoor dat er geen scheiding meer is van de hard- en softdrugsmarkt met alle gevolgen voor de volksgezondheid van dien.

VVD: Oneens

Geen toelichting gegeven

Stadsbelangen Mestreech: Eens

De overlast, criminaliteit en illegale handel in wijken en buurten dient te worden aangepakt. Het reguleren van de achterdeur is in kader van gezondheid en veiligheid een must.

SP Maastricht: Eens

Wij zijn tegen het I-criterium en zodoende kunnen mensen van buiten Nederland de koffieshop bezoeken. Daarom vinden wij ook dat snel de spreiding van de shops naar de randen van de stad moet gebeuren.

Liberale Partij Maastricht: Oneens

We zijn voor handhaving ingezetenecriterium. Het is een groot succes want het drugstoerisme is afgenomen met 2,1 mln bezoekers en 3,4 mln bezoeken. Dat bespaart dus heel veel overlast in de binnenstad. Nu nog de laatste loodjes en de overlast in de wijken stevig aanpakken. En de bewoners tegemoet komen met extra politie inzet.

Maastrichtse Volkspartij: Oneens

Gedogen betekent weer meer drugstoerisme, meer overlast, meer drugsgebruik, meer drugsdealers. Daarbij is het I-criterium een landelijke wetgeving. De drugsproblematiek moet Europees geregeld worden om tot een algemene oplossing te komen.

Opa: Eens

Het verbieden is een slechte zaak en bevordert de criminaliteit. We moeten niet alleen aan de voordeur maar ook aan de achterdeur legaliseren.

Partij Veilig Maastricht: Eens

Sinds de invoering van de wietpas is de drugsoverlast aanzienlijk gestegen.

CDA : Oneens

Er zijn wel veel mogelijkheden, maar deze zijn lang niet allemaal bekend en moeilijk vindbaar. De gemeente moet in haar communicatie duidelijker zijn over de mogelijkheden om invloed uit te oefenen.

PvdA: Oneens

De traditionele manieren van inspraak en participatie voldoen niet meer. Burgers voelen zich te vaak overvallen door plannen van de gemeente die dan nauwelijks meer beïnvloedbaar blijken. Als het aan de PvdA ligt faciliteert de gemeente planvorming in de stad en worden burgers ook bij het uitvoeren van plannen betrokken.

Senioren Partij Maastricht: Eens

Door de inbreng van burgers van begin af aan mee te wegen, is hun invloed groter geworden. Praktijk is dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van beïnvloedingsmogelijkheden.

GroenLinks: Oneens

Er zijn veel mogelijkheden, maar het kan nog meer. GroenLinks vindt vooral dat er maatwerk geleverd moet worden: voor elk project een op maat gesneden inspraak- en participatietraject met voldoende ruimte om mee te praten. Zo zouden we bijvoorbeeld een panel van Maastrichtse burgers kunnen vragen op gezette momenten mee te denken in besluitvormingstrajecten om hen ook tussen de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen door te betrekken bij het gemeentelijk beleid.

D66: Eens

D66 wil dat mensen in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij belangrijke onderwerpen. Luisteren naar mensen, openstaan voor ideeën en suggesties en die meenemen in de plannen. Ons devies is: niet voor de mensen, maar met de mensen. Goede en transparante communicatie naar de inwoners is voor D66 een ‘must’.

VVD: Eens

Geen toelichting gegeven

Stadsbelangen Mestreech: Oneens

Burgers dienen van meet af aan betrokken te zijn bij het ontwikkelen van plannen en dus niet met hapklare brokken te worden geconfronteerd.

SP Maastricht: Oneens

Burgers hebben een te hoge drempel om invloed uit te oefenen op de gemeente. .Je moet voldoen aan de criteria voor een burgerinitiatief, je kunt je zienswijze wel bekend maken en inspreken en dan maar afwachten.

Liberale Partij Maastricht: Oneens

Nee, de meeste burgers weten niet wanneer er plannen in hun buurt in de Raadscommissie aan de orde zijn. Ook deverspreiding van de Ster waarin de bestemmingsplannen staan is slecht. De mogelijkheid om met de commissieleden in de commissie de dialoog aan te gaan wordt ook niet mogelijk gemaakt. Tot grote frustratie van de burgers. De Liberale Partij Maastricht heeft voorgesteld om op TV Maastricht de agenda van de commissie te laten zien, maar dat wilden de wethouders en de coalitiepartijen niet.

Maastrichtse Volkspartij: Oneens

Er wordt nog teveel OVER burgers gesproken en niet MET burgers. Plannen zijn vaak al klaar alvorens er gecommuniceerd wordt met de burgers. Burgerinbreng is dan al vaak te laat wegens de al genomen besluiten van de gemeente.

Opa: Oneens

Er moet meer geluisterd worden naar de burger, de politiek is wereldvreemd.

Partij Veilig Maastricht: Oneens

Burgerinitiatieven worden niet serieus genomen.

CDA : Geen van beide

Iedereen die recht heeft op onderdak, moet dat ook krijgen.

PvdA: Eens

Wij laten geen mensen in de kou staan, dus wij vinden dat de gemeente ervoor moet zorgen dat iedereen onderdak heeft in de stad. Ook als zij niet meewerken aan hun uitzetting.

Senioren Partij Maastricht: Oneens

De Nederlandse wet- en regelgeving schrijft procedures voor, die uitgevoerd moeten worden. Deze zijn op democratische wijze tot stand gekomen. Moeten deze gewijzigd worden dan kan dit ook op democratische wijze.

GroenLinks: Eens

Menselijkheid staat voorop bij GroenLinks. En ieder mens heeft recht op een dag boven zijn of haar hoofd. Daarom moeten asielzoekers ook uitgeprocedeerde asielzoekers ondersteuning en onderdak krijgen.

D66: Eens

D66 beschouwt iedereen die in de gemeente woont als inwoner. We willen een gemeente zijn waarin ruimte is voor verschillende culturen en leefstijlen. De gemeente kan er in belangrijke mate aan bijdragen dat iedereen zich thuis voelt en iedereen kan zijn wie hij of zij is.

VVD: Oneens

Geen toelichting gegeven

Stadsbelangen Mestreech: Oneens

Een uitspraak van de rechter dient door iedereen te worden gerespecteerd en opgevolgd, maar het is een morele verplichting van de gemeente te voorkomen dat mensen geen dak boven hun hoofd hebben tot het moment dat zij Nederland moeten verlaten.

SP Maastricht: Eens

Mensen laat je niet op straat staan. Zeker niet als er kinderen in het spel zijn.

Liberale Partij Maastricht: Oneens

De gemeente mag het rijksbeleid niet doorkruisen. De wet die bepaalt dat uitgeprocedeerden terug naar het land van herkomst moeten is door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen, daar maken dus de partijen deel van uit die hier op gemeentelijk niveau tegen de wet handelen en een ander beleid voeren dan hun fractie in de Tweede kamer. Dat is heel vreemd.

Maastrichtse Volkspartij: Eens

Niemand mag op straat komen te staan. Onderdak is 1 van de basisbehoeftes van de mens.

Opa: Oneens

Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten per ommegaade het land verlaten.

Partij Veilig Maastricht: Oneens

Nee, dit is Rijksbeleid. Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten terug naar het land van herkomst.

CDA : Geen van beide

Dit is niet aan de orde. Iedereen mag in vrijheid godsdienst belijden.

PvdA: Oneens

Wij staan voor een stad waar ruimte is voor elk geloof. Mocht er behoefte zijn aan een nieuwe moskee dan vinden wij dat de gemeente er op dezelfde manier naar moet kijken als een kerk of een synagoge.

Senioren Partij Maastricht: Oneens

We zijn trots in een land te leven waar godsdienstvrijheid heerst. Iedereen moet zijn geloof kunnen belijden.

GroenLinks: Oneens

Er is vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Iedereen die met dat oogmerk iets tot stand wil brengen is vrij om dat te doen. Eventuele plannen voor een nieuwe moskee dienen gelijk te worden behandeld als andere bouwplannen in de stad.

D66: Oneens

Onze Grondwet garandeert de vrijheid van godsdienst. Mensen moeten op een passende plek deze vrijheid kunnen uitoefenen.

VVD: Oneens

Geen toelichting gegeven

Stadsbelangen Mestreech: Oneens

Het is aan een geloofsgemeenschap te bepalen of zij een nieuw gebedshuis willen realiseren. Het is de taak van de gemeente om bouwplannen te toetsen aan de hiervoor geldende regelgeving.

SP Maastricht: Oneens

Is niet aan de orde.

Liberale Partij Maastricht: Eens

We hebben moskeeën genoeg.

Maastrichtse Volkspartij: Oneens

Iedere burger heeft recht op zijn eigen geloof en gebedshuis, of dit nou kerken, synagogen, moskeeën, etc. zijn. Daarbij is er vanuit de moslimgemeenschap geen wens voor een derde moskee. Dit punt is naar onze mening dan ook niet aan de orde.

Opa: Eens

Geen derde moskee in Maastricht.

Partij Veilig Maastricht: Eens

Mocht er in de nabije toekomst een vergunningaanvraag komen, dan is PVM tegen uitbreiding

CDA : Oneens

Iedereen moet meedoen en een bijdrage leveren. Uiteraard moet het werk wel zo passend mogelijk zijn.

PvdA: Eens

Alle Maastrichtenaren leveren een bijdrage aan de stad. Dat kan in de vorm van werk en vrijwilligerswerk. De tegenprestatie mag niet leiden tot verdringing van reguliere banen op de arbeidsmarkt. Ook moet zij bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling waardoor de kans op een baan groter wordt, daarom willen we mensen zoveel mogelijk stimuleren een tegenprestatie te kiezen die aansluit bij hun ervaringen, talenten en kennis.

Senioren Partij Maastricht: Eens

Tegenprestatie mag nooit een doel op zich zijn, maar moet gericht zijn op een (uiteindelijke) terugkeer naar de arbeidsmarkt. Rechten scheppen ook plichten.

GroenLinks: Geen van beide

Voor een uitkering wordt wat GroenLinks betreft geen tegenprestatie gevraagd. Het moeten ontvangen van uitkering is namelijk geen pretje en voor de meeste mensen geen keuze. Gemeente en uitkeringsgerechtigde spannen zich samen ertoe in dat de uitkeringsgerechtigde maatschappelijk actief wordt of blijft. Daarbij wordt gezocht naar werk dat aansluit bij hun opleiding, ervaring en ambitie.

D66: Eens

Het gaat erom mensen te stimuleren en te ondersteunen om werk te vinden ofom vrijwilligerswerk te doen. Geen dwang, maar drang. Het heeft geen zin om mensen te dwingen een tegenprestatie te leveren die niet bij hun capaciteiten aansluit. Dat werkt averechts.

VVD: Oneens

Geen toelichting gegeven

Stadsbelangen Mestreech: Eens

Mits de tegenprestatie geen verdringingseffect veroorzaakt voor het bestaande reguliere werk.

SP Maastricht: Eens

Ja het werkt namelijk demotiverend om werk te doen waar je niet voor opgeleid bent. Het draagt ook niet bij aan je persoonlijke CV.

Liberale Partij Maastricht: Oneens

Een tegenprestatie voor een uitkering is een goede zaak, en hoeft niet aan te sluiten bij de opleiding, mag wel. Het moet alleen niet zo zijn dat de uitkeringsgerechtigde gratis wordt ingezet in een baan waarop bezuinigd is, want dan gaan banen teniet en verklein je de kans op een betaalde baan. Afgelopen periode is de werkgelegenheimet bijna 5000 betaalde banen afgenomen en is de werkloosheid gestegen naar 7000 werkzoekenden. De gemeente moet dus veel meer haar best doen voor de werkzoekenden.

Maastrichtse Volkspartij: Eens

Het mes snijdt aan twee kanten, zowel de maatschappij als de uitkeringsgerechtigde moeten baat hebben bij de verrichte tegenprestaties. Verder verwijderd raken van het kennisgebied en werk met tegenzin doen, levert uiteindelijk geen oplossing. Je wilt dat mensen weer aan een reguliere baan komen en ze daarop voorbereiden.

Opa: Oneens

Dat bevordert de doorstroming niet.

Partij Veilig Maastricht: Oneens

Vrijwilligerswerk hoeft niet te stroken opleiding en ervaring.

CDA : Oneens

De promotie van de stad is van groot belang voor de economie en de werkgelegenheid. Uiteraard moet het wel verstandig worden uitgegeven.

PvdA: Oneens

De promotie van de stad heeft niet alleen tot doel toeristen aan te trekken maar ook mensen die voor langere termijn in onze stad willen komen wonen. Daarnaast is het van belang nieuwe bedrijven aan te trekken. De promotie van de stad levert dus op verschillende manieren werkgelegenheid op.

Senioren Partij Maastricht: Oneens

Ondernemers leveren via de belastingen een bijdrage aan de inkomsten van de stad. Zij zorgen voor veel arbeidsplaatsen. Zodoende heeft Maastricht ook een taak voorwaardenscheppend bezig te zijn.

GroenLinks: Geen van beide

De promotie van de stad wordt in de praktijk nagenoeg volledig vanuit overheidsbudget betaald. Dat is op zichzelf geen probleem want stadspromotie heeft belangrijke economische effecten, zoals groei van werkgelegenheid. GroenLinks vindt dat het bedrijfsleven hier ook een taak in heeft en eraan mee moet betalen. Wel vinden we dat campagnes zinvol moeten worden vormgegeven (dus geen holle frasen en lege slogans) en dat de stadspromotie onderdeel moet zijn van een (Eu)regionale campagne.

D66: Oneens

Maastricht is een toeristenstad. Promotie stimuleert het midden- en kleinbedrijf en is goed voor de werkgelegenheid.

VVD: Oneens

Geen toelichting gegeven

Stadsbelangen Mestreech: Oneens

Het toerisme is voor Maastricht een van de belangrijkste economische pijlers.

SP Maastricht: Eens

Gezien de bezuinigingen die op ons afkomen is het onwenselijk dat er geld vrijgemaakt wordt voor reclamedoeleinden.

Liberale Partij Maastricht: Eens

We vinden dat de bekendheid en de populariteit van de stad ruim voldoende is en dat het meer een taak is van de VVV, bedrijven, hoteliers en organisators van evenementen.

Maastrichtse Volkspartij: Oneens

Goeie pr bevordert de aantrekkingskracht op Maastricht. Dit stimuleert de economie, werkgelegenheid en groei van de stad.

Opa: Oneens

De stad mag zeker gepromoot worden van overheidsgeld, dit brengt veel banen en werkgelegenheid.

Partij Veilig Maastricht: Oneens

Promotie is van belang.

CDA : Eens

De gemeente Maastricht moet meer denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. Faciliteren van organisaties en bedrijven is daar onderdeel van.

PvdA: Eens

De berg regels is een extra drempel voor nieuwe bedrijven die we graag wegnemen. Minder regels betekent meer duidelijkheid en besparen van kosten.

Senioren Partij Maastricht: Eens

Drempel voor burgers en ondernemers is vaak nog te hoog. Afgifte vergunningen duurt soms nog veel te lang en is onnodig ingewikkeld. Probeer met een ondernemer samen te werken om tot snelle afgifte van de vergunning te komen. Wij zijn groot voorstander van deregulering.

GroenLinks: Geen van beide

Sommige vergunningen kunnen gemakkelijker worden afgegeven door minder bureaucratie. Maar de overheid heeft de verplichting de vinger aan de pols te houden bij een aantal essentiële zaken, zoals bij de eisen rondom milieuvergunningen. Sommige regels zijn er niet voor niks, die zijn er om mensen te beschermen. En daaraan mogen geen concessies worden gedaan.

D66: Eens

D66 vindt dat de gemeente kritisch moet kijken naar de taken die zij uitvoert. Indien deze taken net zo goed of beter door marktpartijen kunnen worden uitgevoerd moeten deze taken worden afgestoten. Hierbij is niet alleen geld de bepalende factor maar ook de kwaliteit van het product of de dienstverlening. D66 bepleit vereenvoudiging van regelgeving en versnelling van procedures zonder de kwaliteit van de inspraak aan te tasten.

VVD: Oneens

Binnen de gegeven regels wordt de vergunning al tijdig afgegeven. Waar dit alsnog beter zou kunnen uiteraard wel akkoord, maar daar is vooralsnog niets van gebleken.

Stadsbelangen Mestreech: Oneens

In kader van veiligheid moet worden gecontroleerd op toepassing en naleving van wettelijke regelgeving. Als gemeente dient Maastricht een flexibelere houding te tonen voor wat betreft de locatie waar een bedrijf of ondernemer zich zou willen vestigen.

SP Maastricht: Eens

Ja, men moet nieuwe ondernemers goed faciliteren als je wil dat ze in onze stad investeren.

Liberale Partij Maastricht: Eens

Bedrijven hebben de keus waar ze zich willen vestigen. Als Maastricht de concurrentie wil aangaan met andere steden, dan zal ze een ondernemersvriendelijker klimaat moeten scheppen. Daar hoort ook het afgeven van vergunningen bij. Elke dag dat op een vergunning moet woren gewacht, kost veel geld.

Maastrichtse Volkspartij: Eens

Er is teveel regelgeving en deze is vaak te ingewikkeld. De nadruk moet liggen op kijken wat wel kan, zodat ondernemers en bedrijven gestimuleerd worden in hun activiteiten.

Opa: Eens

Het vergunningsstelsel moet vele malen beter worden. Dat bevordert en nodigt uit tot vestiging in onze stad.

Partij Veilig Maastricht: Eens

Ondernemen moet makkelijker.

CDA : Eens

De armoede neemt toe en de gemeente zal alles in het werk moeten stellen om de armoede te bestrijden.

PvdA: Eens

Juist nu de werkgelegenheid onder druk staat is het belangrijk om klaar te zijn voor diegenen die het nu moeilijk hebben. Wij moeten voorkomen dat mensen niet meer kunnen participeren in de maatschappij en daardoor vereenzamen. Daarom willen wij meer geld uitgeven aan armoedebestrijding.

Senioren Partij Maastricht: Eens

De kwaliteit van een samenleving wordt bepaald door hetgeen wordt gedaan voor de kansarmen en zwakken.

GroenLinks: Eens

Armoede is slecht voor de ontwikkeling en gezondheid van mensen en het verkleint de kansen van kinderen. Een groeiende inkomenskloof leidt tot ontwrichting van de samenleving. Wie op de grond ligt, krijgt van ons geen trap na maar een helpende hand. Dat is voor ons de essentie van solidariteit. GroenLinks wil daarom armoede voorkomen. We kiezen voor ruimhartige inkomensondersteuning, zodat mensen met een minimumuitkering of werkende armen zich niet buitengesloten hoeven te voelen.

D66: Oneens

Het is beter om door middel van voorlichting en cursussen te voorkomen dat mensen in de armoede komen. We geven al meer uit aan armoedebestrijding dan we daarvoor aan landelijke middelen krijgen.

VVD: Oneens

Geen toelichting gegeven

Stadsbelangen Mestreech: Eens

Het gemiddeld gezinsinkomen ligt onder het landelijk gemiddelde. Alleen met meer middelen kan deze siuatie worden aangepakt.

SP Maastricht: Eens

Ja, de gemeente moet alle middelen gebruiken om armoede te bestrijden.

Liberale Partij Maastricht: Eens

De beste armoedebestrijding is een baan. Het creëren van werkgelegenheid daar slaagt de gemeente bijna niet in. 7 mln is gegaan naar MHE dat voor veel banen zou zorgen. Er is geen 1 baan gerealiseerd. De mensen worden dus armer, steeds meer huisuitzettingen, ze zijn dus aangewezen op een vangnet. Er zijn 2500 kinderen in Maastricht die honger lijden. De gemeente moet dus met de armoede serieus aan de slag.

Maastrichtse Volkspartij: Eens

De armoede is fors toegenomen. Het percentage in Maastricht ligt hier hoger dan het landelijke gemiddelde (12,7 %). Om een structurele armoedebestrijding in te zetten, zal er geïnvesteerd moeten worden om het armoedepercentage terug te dringen. Er moeten mogelijkheden geboden worden aan minima, om te participeren en te ontwikkelen in de maatschappij zodat zij uit de armoedeval kunnen komen.

Opa: Eens

Absoluut mee eens.

Partij Veilig Maastricht: Eens

Het tegengaan van armoede draagt bij aan de leefbaarheid van de stad.

CDA : Oneens

De druk op mantelzorgers is al erg groot. Door het beleid in Den Haag worden mantelzorgers overvraagd.

PvdA: Oneens

Maastricht moet de komende jaren meer zorgtaken op zich nemen. Er wordt een groter beroep gedaan op wat Maastrichtenaren en hun directe omgeving nog zelf kunnen. De PvdA vindt het echter van levensbelang dat een toegespitst zorgaanbod blijft bestaan. Daarom zijn we van mening dat familie en/of vrienden niet zozeer de zorg moeten overnemen, maar wel in de gelegenheid gesteld moeten worden vaker een helpende hand te bieden bij de uitvoering van huishoudelijke taken.

Senioren Partij Maastricht: Geen van beide

De verzorgingsstaat is te veel doorgeschoten. Tegelijkertijd twijfelen wij eraan of zelfredzaamheid voor de volle 100% kan worden gerealiseerd. Een groot aantal van de mantelzorgers is nu al overbelast.

GroenLinks: Oneens

Feitelijk gebeurt dit op het moment al door de vele onmisbare mantelzorgers. GroenLinks vindt echter dat we niet alle verantwoordelijkheden maar bij mantelzorgers kunnen leggen. Dit gebeurt nu te snel. Het werk van professionals is onmisbaar. En natuurlijk moeten we goed kijken of de zorgbudgetten goed en efficiënt besteed worden. Voor zover er teruggevallen wordt op mantelzorgers, worden deze ondersteund met respijtzorg (vervanging voor de mantelzorger) en met advies, training en begeleiding.

D66: Eens

Vrijwilligerswerk en mantelzorg vormen een belangrijk fundament van een leefbare en open samenleving waaraan iedereen kan deelnemen. D66 vindt dat slimmer gebruik kan worden gemaakt van vrijwilligers en mantelzorgers en stimuleert mogelijkheden om de werkdruk te verlichten. Organisaties die zorgvrijwilligers ondersteunen leveren hier een belangrijke bijdrage aan en moeten door de gemeente blijvend worden ondersteund. Overigens niet tegen iedere prijs. Het kan niet zo zijn dat je op burenhulp bent aangewezen om bijvoorbeeld te kunnen douchen.

VVD: Eens

Geen toelichting gegeven

Stadsbelangen Mestreech: Oneens

Uitgangspunt moet zijn: daar waar voorzieningen hard nodig zijn, moeten deze toegekend worden. Het is de taak van de gemeente de kwaliteit en toegankelijkheid te bewaken

SP Maastricht: Oneens

Vaak kunnen deze vrienden en of familie de juiste zorg niet bieden en brengt dit ook spanningen met zich mee in familiekring.

Liberale Partij Maastricht: Oneens

College heeft veel geld verkwist: (Karrosseerproject ca 7 mln, de Timmerfab, MCHE 7 mln. Tram 80 mln, etc.) Niet verkwisten= meer geld over voor de zorg. Zware bezuinigingen zijn dan niet nodig. Coalitie heeft alle zware bezuinigingen op zorg goedgekeurd maar gaf geld wel grof uit aan cultuur, wij stemden tegen. Nu blijkt overschot WMO 2013, 1 mln te zijn en in 2014 ook. Coalitie onttrekt 4 ton van de WMO voor het tekort Geusselt, wij zijn tegen. Mantelzorg hoeft hiervoor niet op te draaien.

Maastrichtse Volkspartij: Oneens

De gemeente heeft een zorgplicht, zoals vastgesteld in de landelijke verordening. Mensen hebben recht op kwalitatief goede zorg. Familie of vrienden kunnen dit niet altijd bieden.

Opa: Oneens

Mee oneens want daar is al jaren voor betaald!! De wijkzuster terug in de wijk, al dat niet als ZZP-er. Zoals het nu is kan het niet.

Partij Veilig Maastricht: Geen van beide

Het moet en/en zijn. De gemeente moet hiervoor alle beschikbare middelen ter beschikking stellen.

CDA : Oneens

Hoewel er meer goede parkeervoorzieningen aan de randen van de stad moeten komen, moet de stad ook bereikbaar blijven voor bezoekers die met hun auto het centrum willen bezoeken en bereid zijn daar meer voor te betalen.

PvdA: Eens

Op drukke dagen loopt de binnenstad helemaal vast, dus in plaats van meer parkeerplaatsen in het centrum moet er betere OV, fiets en loop verbindingen komen naar het centrum. Daarnaast moeten we investeren in Park+Ride-locaties.

Senioren Partij Maastricht: Oneens

Er komen steeds meer mensen binnen de singels wonen. Minder toegankelijkheid binnen de singels betekent beperking van de bewegingsvrijheid voor onder andere mensen met een loopbeperking, bewoners, mantelzorgers, etc.

GroenLinks: Eens

Ruim baan voor de voetgangers, fietser en openbaar vervoer in de binnenstad. GroenLinks wil een autoluwe binnenstad! Dus auto’s parkeren aan de rand en met openbaar vervoer, te voet of op de fiets gemakkelijk naar het centrum. Dat is goed voor bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit van de stad.

D66: Eens

Er moeten meer parkeermogelijkheden aan de rand van de stad komen en een adequate aansluitende verbinding met het OV waardoor “park and ride” ook echt een aantrekkelijk alternatief wordt. De binnenstad blijft zo ook op drukke dagen bereikbaar voor zakelijk verkeer en de bewoners. Verder dient daar waar mogelijk de binnenstad autovrij of autoluw te worden gemaakt.

VVD: Oneens

Geen toelichting gegeven

Stadsbelangen Mestreech: Eens

Het verkeer dat er niet thuis hoort zal moeten worden geweerd.

SP Maastricht: Eens

Ja, het liefst alleen parkeren voor bewoners.

Liberale Partij Maastricht: Geen van beide

Binnen de singels moet het bezoekersverkeer voor de binnenstad gebruik maken van de alternatieven aan de rand van de stad zoals het Van Gend & Loosterrein en het Sfinxterrein en eventueel het Beatrixterrein met de eurobus.

Maastrichtse Volkspartij: Eens

Een autoluwe stad draagt bij aan verkeersveiligheid, betere luchtkwaliteit, tegengaan van filevorming en leefbaarheid. P&R terreinen en P&W terreinen zijn een ideale oplossing.

Opa: Geen van beide

Hier moet naar gekeken worden, en zal per gebied aangepast moeten worden.

Partij Veilig Maastricht: Oneens

De grote stroom aan toeristen maakt dit onmogelijk.

CDA : Eens

We zijn het niet eens met de plannen van LVO. Onderwijs moet aan beide kanten van de Maas beschikbaar blijven.

PvdA: Eens

Wij vinden dat er in Maastricht twee volwaardige scholengemeenschappen in de stad moeten zijn. Waar alle opleidingsniveaus aanwezig zijn. Zo zijn de scholen beter en veiliger te bereiken, kunnen leerlingen makkelijker doorstromen van de een naar de andere onderwijssoort en kunnen ouders een school kiezen die het beste bij hun kind past.

Senioren Partij Maastricht: Eens

Dit voorkomt dat kinderen uit hun eigen sociale context worden gehaald, dat er sprake is van een te grote reisafstand woning-school (midden in de spits) en dat te grote anonieme scholengemeenschappen ontstaan. Daarnaast: keuzemogelijkheden blijven intact.

GroenLinks: Eens

Het is belangrijk dat ouders en leerlingen de keuze hebben uit verschillende onderwijsmogelijkheden. GroenLinks staat voor diversiteit. Het is belangrijk dat leerlingen de mogelijkheid krijgen door te groeien tijdens hun ontwikkeling. Hoewel de gemeente alleen gaat over onderwijshuisvesting, kan ze wel staan voor een goede spreiding van onderwijs in de gemeente. GroenLinks wil actieve participatie van ouders; het gemeentebestuur spreekt hier de schoolbesturen op aan.

D66: Oneens

Het aantal kinderen beneden de 18 blijft afnemen. Dit heeft tot gevolg dat het sluiten van basisscholen en op termijn middelbare scholen onvermijdelijk is. Voor D66 staat de kwaliteit van het onderwijs voorop en niet het aantal locaties. Daarbij geldt voor ons wel dat ouders intensief in dit proces moeten worden meegenomen.

VVD: Oneens

Dit is mede afhankelijk van leerlingaantallen en financiële mogelijkheden. Geen loze beloften doen.

Stadsbelangen Mestreech: Eens

De terugloop van leerlingaantallen ziet SBM als kans om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Van aanbod naar vraaggericht onderwijs met zowel een locatie voor Maastricht-oost en een locatie voor Maastricht-west.

SP Maastricht: Eens

Ja, op beide zijden van de stad voortgezet onderwijs is een pre.

Liberale Partij Maastricht: Eens

Wij zijn tegen de plannen van het LVO die leerlingen als kostenplaatjes per m² beschouwt. Voor ons staat het belang van de leerling, de ouders en de leraren voorop. Veiligheid en welzijn wegen voor ons zwaar. Daar denkt het LVO niet aan. Voor ons geldt: aan elke kant van de Maas moeten de leerlingen de school aantreffen waar ze naartoe willen.

Maastrichtse Volkspartij: Eens

De afstand tot school moet aan beide Maasoevers gericht zijn op een veilige afstand voor scholieren die naar school gaan. Daarbij zijn wij voor kleinere scholen om de kwaliteit van het onderwijs beter te kunnen waarborgen.

Opa: Eens

Natuurlijk moet er voorgezet onderwijs aan beide Maasoevers zijn.

Partij Veilig Maastricht: Eens

Kinderen moeten de mogelijkheid krijgen op (veilig) onderwijs.

CDA : Oneens

Een Poppodium is belangrijk voor een studentenstad. Uiteindelijk zal de Muziekgieterij zelf steeds meer inkomsten moeten genereren.

PvdA: Oneens

Een groeiende internationale studentenstad kan niet zonder een volwaardig poppodium dat groeipotentie heeft. Een poppodium kan niet bestaan zonder een subsidie. Wij vinden daarom dat de Muziekgieterij op zijn minst dezelfde subsidie moet blijven krijgen.

Senioren Partij Maastricht: Oneens

Gemeente moet subsidies evenwichtig over alle bevolkingsgroepen verdelen. Jeugd is ook een bevolkingsgroep. Muziekgieterij voorziet in een behoefte van de jeugd.

GroenLinks: Oneens

Zeker niet. De jongerencultuur vraagt meer ruimte, met BRUIS, Dance Tour, de Muziekgieterij en Code 043, en is voor ons even belangrijk als de Tefaf, André Rieu en de Vastelaovend. Specifieke aandacht moet er juist zijn voor stimulering van de popcultuur in Maastricht. Daarmee maken we het Maastrichtse cultuuraanbod bruisender en levendiger, met een divers aanbod van hoge kwaliteit voor iedereen. Subsidie is daarvoor noodzakelijk.

D66: Oneens

D66 wil een garantie voor de Muziekgieterij als verbinder in de popcultuur (middelgroot poppodium voor zowel amateurbands als de meer gevestigde bands, opnamestudio en repetitieruimtes) zodat de Muziekgieterij meer zekerheid krijgt om te kunnen groeien. Wij hebben daar het volste vertrouwen in en blijven met de Muziekgieterij werken aan een middelgroot podium op de langere termijn.

VVD: Oneens

Poppodium is goed voor de jongerencultuur en mag dus iets kosten. We blijven wel kritisch op een zinvolle en efficiënte besteding van de subsidie.

Stadsbelangen Mestreech: Oneens

Een poppodium maakt onderdeel uit van het cultureel leven in Maastricht. De ontwikkeling van de Muziekgieterij is de plek bij uitstek om dit in stand te houden/ verder te ontwikkelen.

SP Maastricht: Oneens

Nee, wil je een studentenstad ook de gelegenheid geven om in hun eigen stad naar popmuziek te luisteren is het vooral nu noodzakelijk dat dit gesubsidieerd verloopt. Toneelgroep Maastricht krijgt ook subsidie; waarom een poppodium dan niet. Het draagt ook bij aan de culture invloed van Maastricht

Liberale Partij Maastricht: Eens

We willen cultuur voor iedereen, dus cultuur moet divers zijn De subsidie voor de Muziekgieterij vinden we buitenproportioneel, bovendien zijn de ruimten voor oefenbandjes, waar de Muziekgieterij het in het begin om te doen was, er niet meer. In Duitsland en in België zijn er vergelijkbare projecten die hebben we bezocht, maar het schijnt dat het in Maastricht altijd tien keer zo duur moet zijn, en dat vinden we onbegrijpelijk, we begrijpen niet waar het geld naar toe gaat.

Maastrichtse Volkspartij: Eens

Zij hebben al veel subsidie gehad en moeten nu instaat kunnen zijn zichzelf draaiende te houden.

Opa: Eens

Cultuur is de basis van de beschaving. Het zal extra mensen naar onze stad trekken, wat indirect het imago ten goede komt

Partij Veilig Maastricht: Eens

PVM is tegen de enorme subsidies op cultuur gebied.

CDA : Oneens

Er moeten goede campussen komen. Studentenhuisvesting moet eerlijk over de stad gespreid worden. In Limmel wonen al erg veel studenten.

PvdA: Oneens

Als het aan de PvdA ligt komt er een nieuwe studentencampus maar niet in de voormalige gevangenis Overmaze. In Limmel wonen al relatief veel studenten. Hierdoor kan de balans in de wijk tussen verschillende groepen verstoord raken.

Senioren Partij Maastricht: Geen van beide

Wij vrezen overbelasting van de buurt.

GroenLinks: Oneens

GroenLinks vindt het geen goed idee om studenten te huisvesten in een voormalige gevangenis op een industrieterrein. Bovendien is er al voldoende studentenhuisvesting in de naastgelegen wijk Limmel. We willen huisvestingsbeleid voor studenten dat gericht is op kwaliteit, betaalbaarheid en spreiding. Studentencampussen ontwikkelen we het liefst aan de randen van de binnenstad, zoals bijvoorbeeld op het terrein van de Tapijnkazerne.

D66: Oneens

Wij vinden deze locatie ongeschikt.

VVD: Oneens

Te duur en onpraktisch er zijn betere alternatieven

Stadsbelangen Mestreech: Oneens

Dit gebouw is qua inrichting totaal niet geschikt voor huisvesting van studenten. Daarnaast heeft de Hotel Management School Maastricht al een studentencampus in de wijk Limmel ontwikkeld.

SP Maastricht: Eens

Nee, studenten het liefst zoveel mogelijk verspreid in de stad.

Liberale Partij Maastricht: Eens

Dat is het voorstel van de Liberale Partij Maastricht. We hebben Overmaze bezocht, Het is pas voor 20 mln opgeknapt en heeft al alle voorzieningen. Op elke afdeling een keuken met alles erop en eraan, recreatiezalen, kantoorruimten, elke kamer wc en douche, liften, een mooie Mensa, op het terrein gebouwen voor activiteiten, sportvelden, fietsafstand tot de binnenstad 10 min, vanuit de ramen zicht op de Sint Servaaskerk en de Vrijhof. Projectontwikkelaars willen wel, binnenkort staat het leeg

Maastrichtse Volkspartij: Eens

Er is behoefte aan studentenwoningen en deze voormalige gevangenis heeft het merendeel van de benodigde faciliteiten al aanwezig. Verminderd tevens ook de studentenoverlast in buurten waar teveel studenten in zijn ondergebracht.

Opa: Eens

Dat kan prima, de huisvesting voor Overmaze is een geweldig idee voor de nieuwe bestemming van dit gebouw.

Partij Veilig Maastricht: Eens

PVM is voor een campus. Overmaze biedt ruimte en mogelijkheden.

CDA : Geen van beide

Niet het aantal is van belang: de kwaliteit van de evenementen moet omhoog.

PvdA: Eens

Wij vinden dat evenementen niet alleen op het Vrijthof moeten plaatsvinden, maar ook op andere pleinen in de stad. Om zo de drukte over de binnenstad te verspreiden. Wij willen daarom dat er maximaal 50 dagen per jaar evenementen zijn op het Vrijthof.

Senioren Partij Maastricht: Eens

Evenementen die hun waarde behouden op andere plekken in de stad, zouden niet op Vrijthof moeten plaatsvinden.

GroenLinks: Eens

Evenementen zijn leuk en belangrijk voor de economie, maar op het Vrijthof komen de grenzen van de leefbaarheid in zicht: je ziet bijna door de evenementen het plein niet meer. We willen dat het maximum aantal evenementendagen (60) niet meer overschreden wordt, ongeacht door hoeveel afzonderlijke evenementen die dagen worden ingevuld, en dat in aanvulling op de norm rekening wordt gehouden met het aantal op- en afbouwdagen.

D66: Eens

D66 blijft kritisch over het evenementenbeleid. Het Vrijthof mag niet overbelast worden met allerlei activiteiten. Met andere woorden: D66 houdt vast aan de zogeheten 60-dagen norm.

VVD: Oneens

Geen toelichting gegeven

Stadsbelangen Mestreech: Oneens

Het Vrijthof is als de huiskamer van Maastricht het plein voor evenementen voor zowel jong als oud. Maar naast evenementen die het imago van de stad promoten zal er ook plaats moeten zijn/blijven voor festiviteiten met een lokaal karakter. Daarnaast zal moeten worden bewaakt dat de leefbaarheid in stand blijft.

SP Maastricht: Eens

Ja, het Vrijthof is met de 60-dagennorm vol. De bewoners rond het plein hebben ook recht op hun rust.

Liberale Partij Maastricht: Eens

Het Vrijthof is overbelast, de mensen kunnen zelden nog genieten van de sfeer van het plein omdat er altijd wel wat te doen is. Wij bepleiten het multifunctioneel maken van het MVV stadion (middels kunstgras) dan kunnen daar ook evenementen gehouden worden en is de last verdeeld.

Maastrichtse Volkspartij: Eens

Wel meer evenementen maar gespreid over de stad, Daarbij gaat onze voorkeur uit naar een evenemententerrein, bij voorkeur door de aanleg van een kunstgrasveld in de Geusselt, waardoor de Geusselt multifunctioneel gebruikt kan worden.

Opa: Geen van beide

Het Vrijfhof is het hart van de stad, maar ook een rustpunt met mooi uitzicht. Het is een goed idee om de Kermis terug te plaatsen naar de Markt

Partij Veilig Maastricht: Oneens

Evenementen dragen bij aan de economische motor van de stad. Maar bepaalde evenementen mogen geen voorkeurspositie krijgen.

CDA : Eens

Er moet een goede gelijke spreiding over de stad zijn.

PvdA: Oneens

Wat ons betreft komt er geen maximum per wijk voor welke bevolkingsgroep dan ook. Wij vinden dat er een goede balans in een wijk moet zijn tussen verschillende bewoners.

Senioren Partij Maastricht: Eens

Een wijk dient een gezonde mix van alle bevolkingsgroepen te zijn.Te veel studenten in een straat of wijk kan de leefbaarheid aantasten.

GroenLinks: Oneens

Het is belangrijk dat er een zekere spreiding van studenten over de woningen plaats vindt. Maar studentenhuisvesting is belangrijk; een maximum niet wenselijk. Wel vindt GroenLinks dat er een aantal grootschalige campussen gerealiseerd moet worden zodat de groei van de universiteit mogelijk wordt. Ook vinden we dat er in specifieke wijken, een oplossing moet worden gezocht voor het probleem dat opsplitsing van de weinig aanwezige koopwoningen doorgroei van jonge gezinnen belemmert.

D66: Oneens

Huisvesting van de reguliere studenten kan over de gehele stad. Waarbij rekening moet worden gehouden met het evenwicht verdeling over de stad. Voor short-stay-studenten is een campusvorm wenselijk met een huismeester en de mogelijkheid van een soosvoorziening op eigen terrein. Beide vormen van studentenhuisvesting kunnen oplossingen bieden om te komen tot hergebruik.

VVD: Oneens

Geen toelichting gegeven

Stadsbelangen Mestreech: Oneens

Het mag niet uitmaken wat je doet -studeren of werken- maar het moet gaan over gedrag en houding. Wie zich niet gedraagt moet hierop worden aangesproken.

SP Maastricht: Oneens

Nee, wel verspreid wonen in een wijk

Liberale Partij Maastricht: Geen van beide

Een studentenstad dient kwalitatief goede studentenvoorzieningen te hebben, dus ook voldoende studentenhuisvesting. Studentencampussen zijn nodig. De Liberale partij Maastricht bepleit Overmaze (pas voor 20 mln verbouwd met sportvelden, extra gebouwen voor voorzieningen, een mensa). Studenten moeten dus meer huisvesting aangeboden krijgen anders wordt de druk op bepaalde wijken te groot.

Maastrichtse Volkspartij: Eens

De verhouding studenten en inwoners is vaak onevenredig verdeeld waardoor er overlast wordt ervaren van de studenten, die op zichzelf geen binding hebben met de buurt of stad.

Opa: Geen van beide

Reguleren. Studenten houden de wijk levend maar moeten niet zorgen voor overlast.

Partij Veilig Maastricht: Eens

PVM is voor een campus. Overlast in de wijken moet tot een minimum beperkt worden.

CDA : Eens

Zolang dit kostenneutraal kan gebeuren, komt het ten goede aan de portemonnee en het milieu.

PvdA: Eens

Wij vinden dat de gemeente afspraken met de woningcorporaties moet maken om huurwoningen duurzamer te maken door bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen. De woonlasten van sociale huurwoningen worden daardoor verlaagd.

Senioren Partij Maastricht: Oneens

Wij zien dit niet als een taak van de gemeente.

GroenLinks: Eens

Schone energie en energiebesparing zijn goed voor het milieu en voor de portemonnee. Eigenlijk zouden alle huizen voorzien moeten worden van zonnepanelen en isolatie. We zetten onze energie daarbij het eerst in bij sociale huurwoningen, omdat deze bewoners het meest behoefte hebben aan een lagere energierekening, terwijl zij geen geld hebben om zonnepanelen aan te schaffen. Zo zorgen we dat we de energieproductie in de stad het eerst verduurzamen op de plek waar dit het hardst nodig is.

D66: Oneens

In Maastricht ziet D66 kansen om de energie die al in de stad is, beter te benutten (bijvoorbeeld door gebruik te maken van industriële restwarmte, groenafval, zuiveringsslib, de stroming van de Maas, wind en zon). Dat zijn kansen voor het milieu én voor de werkgelegenheid. De gemeente Maastricht moet duurzame oplossingen van particulieren en de industrie stimuleren en zo nodig zelf het initiatief nemen.

VVD: Oneens

Geen toelichting gegeven

Stadsbelangen Mestreech: Oneens

De gemeente moet de burgers prikkelen het gebruik te minderen, zowel voor wat betreft gas als ook electriciteit

SP Maastricht: Eens

Ja, hier verdienen mensen geld terug op hun energiekosten.

Liberale Partij Maastricht: Oneens

We zijn wel voor zonne-energie maar in dit geval is het een taak van de woningcorporaties, die dit ook oppakken.

Maastrichtse Volkspartij: Oneens

Dit is een taak van de woningcorporaties. Zij ontvangen immers maandelijkse huur en dienen dit bedrag te herinvesteren in de huizen.

Opa: Eens

Dit is geen taak voor de Gemeente maar voor de woningcoöperaties.

Partij Veilig Maastricht: Oneens

Nee dit moeten particulieren zelf doen.

CDA : Oneens

Het CDA Maastricht pleit al jaren voor gratis bewaakte fietsenstallingen. Dat is veilig en leidt tot minder geparkeerde fietsen op straat.

PvdA: Oneens

De PvdA wil de binnenstad ontlasten door de binnenstad autoluw te maken. Wij vinden dan dat het belangrijk is dat burgers makkelijk en veilig op de fiets naar de binnenstad kunnen komen. Daar horen ook gratis bewaakte fietsenstallingen bij.

Senioren Partij Maastricht: Oneens

In ket kader van het promoten van fietsen zijn wij het niet met deze stelling eens. Mensen die de fiets nemen laten de auto staan.

GroenLinks: Oneens

We willen juist bevorderen dat mensen meer op de fiets naar de stad komen dan met de auto. Betaalde fietsenstallingen staan daar haaks op. GroenLinks vindt dat er voldoende en gratis fietsenstallingen moeten zijn in de binnenstad, als essentieel onderdeel van een goede fietsinfrastructuur: veilige fietspaden en voldoende (bewaakte en onbewaakte) stallingen.

D66: Oneens

De door D66 gerealiseerde bewaakte gratis fietsenstallingen in het centrum dienen ook in de toekomst gratis te blijven. D66 wil fietsgebruik stimuleren en binnen bereik van grotere groepen mensen brengen, ook in combinatie met openbaar vervoer. Wij willen het netwerk van fietsverbindingen verbeteren, onder andere door meer stallingsvoorzieningen in het centrum, bij de stations, publieke voorzieningen en bedrijven.

VVD: Oneens

Geen toelichting gegeven

Stadsbelangen Mestreech: Eens

Het is een bewuste keuze je fiets te stallen in een bewaakte stalling.

SP Maastricht: Oneens

Nee, gratis fietsenstalling bevordert het nemen van de fiets vooral richting de binnenstad.

Liberale Partij Maastricht: Oneens

Als de gemeente wil inzetten aan verbetering luchtkwaliteit en minder auto's in de stad wil, dan moet het fietsverkeer bevorderd worden en gratis zijn. Laten betalen voor de stalling werkt averechts en valt ook niet uit te leggen.

Maastrichtse Volkspartij: Oneens

Dit leidt weer tot veel wildstallen van fietsen, waardoor overlast ontstaat en de toegankelijkheid van de straat en stoep wordt belemmerd.

Opa: Eens

En wel een minimaal bedrag, dat direct moet aangewend worden voor bewaken van deze fietsen. Het bevorderen van fietsverkeer verdient prioriteit en moet gestimuleerd worden.

Partij Veilig Maastricht: Eens

Bewaakte fietsenstallingen moeten ook gefinancieerd worden. Een kleine bijdrage voor bewaakt te stallen behoort tot de mogelijkheid.

CDA : Oneens

Dit is niet in het belang van de veiligheid. Bovendien is er zeer zuinige led-verlichting beschikbaar.

PvdA: Oneens

Omwille van de veiligheid wil de PvdA dat straatverlichting het zicht op de wegen en in de straten verbetert. Daarom willen we niet dat de straatverlichting wordt gedempt. Wij willen wel de straatverlichting milieuvriendelijker maken.

Senioren Partij Maastricht: Oneens

Na overschakeling op LED-verlichting treedt een minimale besparing op indien straatverlichting s'nachts op halve kracht brandt. Bovendien zullen subjectieve onveiligheidsgevoelens toenemen.

GroenLinks: Eens

De nachten in Maastricht worden donkerder: daarmee gaan we lichthinder tegen en wordt energie bespaard. Wij willen de openbare verlichting veel slimmer maken en energieverspilling tegengaan: zo willen wij dat meer bewegingsgestuurde (led)verlichting wordt toegepast. Verder willen we dat de gemeente beleid voor een duurzaam lichtenplan voor beeldbepalende gebouwen ontwikkelt .

D66: Oneens

Dit bevordert de veiligheid niet. Bovendien levert het geen besparing op.

VVD: Eens

Geen toelichting gegeven

Stadsbelangen Mestreech: Eens

Mits het niet ten koste gaat van het veiligheidsgevoel

SP Maastricht: Oneens

Nee, het geeft een onveilig gevoel.

Liberale Partij Maastricht: Oneens

Een heldere verlichte straat biedt meer veiligheid. En we willen niet bezuinigen op veiligheid.

Maastrichtse Volkspartij: Oneens

Bewezen feit, donkere plekken zijn onveilige plekken en de veiligheid van de burgers moet altijd voorop staan.

Opa: Eens

Vanaf 2.00u is wenselijk.

Partij Veilig Maastricht: Oneens

Dit komt de veiligheid niet ten goede.

CDA : Eens

Het CDA is een groot voorstander van zelfredzaamheid en gaat uit van de eigen kracht van de wijken. Hier hoort ook eigen verantwoordelijkheid over de middelen bij. Uiteraard hoort hier wel een financiele verantwoording bij

PvdA: Eens

Inwoners van een wijk weten het beste wat er speelt in hun buurt. Daarom willen we hen de mogelijkheid geven zelf te beslissen over het onderhoud en de leefbaarheid.

Senioren Partij Maastricht: Eens

Direkte betrokkenheid burgers vergroot de leefbaarheid in de buurt.

GroenLinks: Eens

GroenLinks is voor grote betrokkenheid van burgers bij de leefbaarheid van hun wijk. De bewoners weten uit eigen ervaring wat er speelt in de buurt. Daarom vindt GroenLinks het goed dat buurtbewoners dan de mogelijkheid zelf prioriteiten te bepalen voor onderhoud en leefbaarheid.

D66: Eens

De samenleving gaat steeds meer uit van de eigen kracht van bewoners en ondernemers, ook wel burgerkracht genoemd. Daarbij gaat het om het effectief organiseren van de (denk)kracht die Maastricht rijk is. Gebruik maken van de kracht in een wijk waar inwoners hun eigen buurtcentrum runnen bijvoorbeeld. De rol van de gemeente is die van partner en niet een van ‘in alles voorop gaan’. Waar nodig moet de gemeente partijen ondersteunen, voorwaarden scheppen en bovenal barrières wegnemen.

VVD: Eens

Geen toelichting gegeven

Stadsbelangen Mestreech: Eens

Het is een impuls voor de betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor de eigen woonomgeving

SP Maastricht: Eens

Ja, men kan het geld gebruiken om de openbare ruimte aantrekkelijk te maken en er een gezellige buurt van te maken.

Liberale Partij Maastricht: Oneens

In het verleden werden dergelijke proeven al gedaan maar mislukten; er was geen continuïteit en te weinig animo. Wij vinden dat de gemeente het onderhoud zelf moet doen, want wie is verantwoordelijk als iemand over een stoeptegel valt? Wie heeft het voor het zeggen in een wijk, zijn bewoners het eens over de aanpak? De veiligheid maakt ook onderdeel uit van de leefbaarheid en dat is de taak van de politie.

Maastrichtse Volkspartij: Oneens

Iedere vereniging, instelling of buurtplatform dient verantwoording af te leggen over het geld dat ze ontvangen van de gemeente. Het gaat tenslotte om gemeenschapsgeld en de burger heeft recht om te weten wat er met zijn geld gebeurd. Uitgaven zullen dus schriftelijk verantwoord moeten worden.

Opa: Eens

Maar wel gecontroleerd en onder toezicht. Buurtplatforms die weigeren om financiële verantwoording af te leggen moeten worden geweigerd.

Partij Veilig Maastricht: Oneens

De gemeente is verantwoordelijk voor de leefbaarheid en onderhoud in de wijken.

CDA : Eens

Gratis openbaar vervoer leidt tot minder zoekverkeer in de stad en is ook nog eens goed voor het milieu.

PvdA: Oneens

Volgens de PvdA wegen de kosten van gratis openbaar vervoer niet op tegen de voordelen. In plaats daarvan investeren wij in goede OV-verbindingen met hoge frequenties.

Senioren Partij Maastricht: Oneens

Verantwoordelijkheid voor openbaar vervoer berust bij de Provincie. De gemeente kan alleen bepaalde problemen bij Provincie aankaarten.

GroenLinks: Geen van beide

Gratis openbaar vervoer bestaat niet: iemand moet de rekening betalen. We willen dat openbaar vervoer toegankelijk en goedkoop is. Tegelijkertijd willen we ook kwalitatief goed openbaar vervoer, waarvan het aanbod aansluit bij de behoefte, en dat kost nu eenmaal geld. We kiezen er daarom vooral voor specifieke lijnen (bv P&R Noord en de binnenstad) goedkoper te maken, als onderdeel van het parkeerbeleid waarmee we bezoekers verleiden zoveel mogelijk te parkeren aan de randen van de stad.

D66: Oneens

Hiervoor is geen budget. Het is geen gemeentelijke taak.

VVD: Oneens

Geen toelichting gegeven

Stadsbelangen Mestreech: Oneens

De nadruk moet liggen op het waarborgen van kwalitatief openbaar vervoer voor alle wijken.

SP Maastricht: Eens

Ja, het stimuleert het gebruik van het OV

Liberale Partij Maastricht: Eens

Het voorkomt dat de stad vastloopt omdat gratis OV een heel aantrekkelijk alternatief is voor de auto. En het is goed voor de luchtkwaliteit.

Maastrichtse Volkspartij: Geen van beide

Ja, heel leuk idee, maar nee, dit is niet te betalen! Zeker niet in tijden van bezuinigingen.

Opa: Eens

Dat komt de leefbaarheid ten goede.

Partij Veilig Maastricht: Eens

Om OV te stimuleren is dit een goede oplossing.

CDA : Oneens

Bewoners en winkels moeten ook bereikbaar blijven voor bezoekers die voor de deur moeten kunnen parkeren.

PvdA: Eens

Op drukke dagen loopt de binnenstad helemaal vast, dus in plaats van meer parkeerplaatsen in het centrum moet er betere OV, fiets en loop verbindingen komen naar het centrum. Daarnaast moeten we investeren in P+R-locaties.

Senioren Partij Maastricht: Oneens

Dit is beperking bewegingsvrijheid voor onder andere mensen met een loopbeperking, bewoners binnenstad, mantelzorgers, etc.

GroenLinks: Eens

Ruim baan voor de voetgangers, fietser en openbaar vervoer in de binnenstad. GroenLinks wil een autoluwe binnenstad en dus minder parkeerplaatsen! Dus auto’s parkeren aan de rand en met openbaar vervoer, te voet of op de fiets gemakkelijk naar het centrum. Dat is goed voor bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit van de stad.

D66: Eens

Er moeten meer parkeermogelijkheden aan de rand van de stad komen en een adequate aansluitende verbinding met het OV waardoor “park and ride” ook echt een aantrekkelijk alternatief wordt. De binnenstad blijft zo ook op drukke dagen bereikbaar voor zakelijk verkeer en de bewoners. Verder dient daar waar mogelijk de binnenstad autovrij of autoluw te worden gemaakt.

VVD: Oneens

Geen toelichting gegeven

Stadsbelangen Mestreech: Oneens

Parkeerplaatsen op straat moeten in principe hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoners (vergunninghouders) en bestemmingsverkeer.

SP Maastricht: Eens

Ja, alleen voor bewoners en de rest moet het liefst buiten de stad parkeren.

Liberale Partij Maastricht: Oneens

Het aantal moet behouden blijven, voor mensen die slecht ter been zijn, voor familie die op bezoek komt en bewoners moeten ook kunnen parkeren. Voor de rest is een autoluwe binnenstad te realiseren door aantrekkelijke alternatieven aan de rand van de binnenstad. De Beatrixhaven + eurobus, Van Gend & Loosterrein en Sfinxterrein zijn goede voorbeelden.

Maastrichtse Volkspartij: Oneens

Inwoners van de stad hebben recht op een parkeerplaats in het centrum, wanneer zij daar moeten zijn. Daarbij hebben centruminwoners recht op een parkeerplek dicht bij huis en is het noodzakelijk voor o.a. gehandicapten en ouderen om dicht bij plaats van bestemming te kunnen parkeren, om te kunnen participeren.

Opa: Eens

'Park en ride' is de oplossing.

Partij Veilig Maastricht: Oneens

De binnenstad hoeft niet autoluw te worden.

CDA : Eens

Iedereen heeft recht op goede huisvesting.

PvdA: Eens

Als PvdA willen we investeren in een Maastricht waar iedereen een fatsoenlijk en betaalbaar huis kan krijgen. Dat is eerlijk delen. Daarom willen we de sociale woningbouw stimuleren.

Senioren Partij Maastricht: Eens

Iedereen moet op een voor hem/haar betaalbare wijze kunnen wonen.

GroenLinks: Eens

GroenLinks wil dat ook mensen met een laag inkomen over een goede woning kunnen beschikken. Daarom moet er voldoende sociale woningbouw beschikbaar zijn in de hele stad. Daar waar scheefwoners (huurders met een hoger inkomen die in sociale huurwoningen voor lagere inkomens wonen) niet doorstromen, zoeken we naar voldoende aanbod van middensegment-huurwoningen. De doorstroming die daarmee ontstaat, zorgt voor een groter aanbod voor die mensen voor wie de sociale woningbouw bedoeld is.

D66: Oneens

Realisatie van voldoende en kwalitatief goede woningen. Voor iedereen die in Maastricht wil wonen moet er een plek zijn. D66 Maastricht wil een eerlijk en transparant toewijzingsstelsel voor sociale huurwoningen.

VVD: Oneens

Geen toelichting gegeven

Stadsbelangen Mestreech: Oneens

In relatie tot de vergrijzing binnen Maastricht zal in eerste instantie aandacht moeten uitgaan naar een dak boven het hoofd op maat. Dus naast betaalbaarheid zal vraag en aanbod op elkaar moeten aansluiten.

SP Maastricht: Eens

Ja, want dat is ook goed voor jonge gezinnen die starten op de woonmarkt.

Liberale Partij Maastricht: Eens

Door de crisis zijn steeds meer mensen zijn aangewezen op een sociale huurwoning, de voorraad moet dus aangepast worden aan de vraag, want er is ook veel gesloopt. Het aanbod moet de vraag volgen.

Maastrichtse Volkspartij: Eens

Er zijn momenteel te weinig sociale huurwoningen. Daarbij, zeker gezien de stijgende armoede, zal er op korte termijn nog meer vraag zijn naar sociale woningbouw.

Opa: Eens

Gemeente moet dit stimuleren bij de woningbouwverenigingen.

Partij Veilig Maastricht: Eens

Er zijn te weinig sociale woningen voor onder andere starters en senioren.

CDA : Geen van beide

Het vliegveld is erg belangrijk voor de economie en de werkgelegenheid. Goede investeringen zullen uiteindelijk renderen.

PvdA: Eens

De PvdA vindt Maastricht-Aachen Airport belangrijk voor de economie van Zuid-Limburg. Wij willen dat gemeente alleen investeert in het vliegveld op het moment dat er nog toekomstperspectief is.

Senioren Partij Maastricht: Oneens

Is geen kerntaak gemeente. Bovendien: in de direkte nabijheid zijn voldoende luchthavens voorhanden.

GroenLinks: Oneens

Vliegverkeer is zeer milieubelastend. Bovendien liggen er in een straal van 100km van Limburg acht(!) commerciële vliegvelden. Al deze vliegvelden beconcurreren elkaar en worden tegenover elkaar uitgespeeld door de prijsvechters als Ryanair. Een commercieel vliegveld als MAA heeft weinig toekomstperspectief met zoveel andere vliegvelden in de nabijheid. De economische opbrengst weegt niet op tegen de milieuvervuiling en geluidsoverlast die met MAA gepaard gaat. Daarom geen belastinggeldinfuus of versoepeling van (geluids- en milieu)regels om de sluiting van het vliegveld te voorkomen.

D66: Oneens

Er zijn veel regionale vliegvelden op een uur rijden van Maastricht. D66 is niet tegen Maastricht_Aachen Airport maar vreest dat het op den duur niet levensvatbaar is.

VVD: Geen van beide

MAA moet als basisinfra behouden blijven. Primair taak van provincie. Gemeente kan wel indien nodig ondersteunen indien dit economisch ook winst oplevert voor toerisme van de stad (bijvoorbeeld pendelbus tijdens evenementen.

Stadsbelangen Mestreech: Oneens

Investeren in een vliegveld is geen gemeentelijke taak.

SP Maastricht: Oneens

Is een provinciale aangelegenheid

Liberale Partij Maastricht: Geen van beide

Het is een taak van de Provincie en het is van belang dat Maastricht Aachen airport in de lucht blijft houden omdat de vlieghaven van groot belang is voor onze economie.

Maastrichtse Volkspartij: Eens

Groei van het vliegveld leidt tot meer bereikbaarheid van de stad, leidt tot meer economische groei, leidt tot meer werkgelegenheid, , etc.

Opa: Eens

Natuurlijk moet Maastricht-Aachen Airport gestimuleerd worden: dit is het hart van de regio. Hierdoor wordt niet alleen de regio maar ook de werkgelegenheid gestimuleerd.

Partij Veilig Maastricht: Eens

Internationeel gezien een must.

CDA : Eens

Er zijn nog teveel onduidelijkheden over de financiën, de haalbaarheid van de reizigersaantallen en de grote impact die de tram heeft op de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad.

PvdA: Oneens

Door de Tram krijgen we een volwaardige OV verbinding met Hasselt waardoor er een serieus alternatief is voor de auto. Dit draagt bij aan het verminderen van de drukte van autoverkeer in de binnenstad. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om Hasselt te verbinden met Aken met maar een overstap.

Senioren Partij Maastricht: Oneens

Tramlijn is eerste stap in ontsluiting Euregio. Door tramlijn komen ook steden als Antwerpen dichterbij. Economische spin-off erg belangrijk. Dit in relatie tot ontwikkeling Belvedère en behoud positie als winkelstad. Tram is schoner dan huidige bussen (Belgische buslijnen vervallen). Verkregen subsidies kunnen niet voor andere projecten worden gebruikt.

GroenLinks: Oneens

De tram is volgens GroenLinks een cruciaal en schoon onderdeel van goed openbaar vervoer in Maastricht en de Euregio. De tram is een unieke kans om tegen relatief lage kosten een goede verbinding met Hasselt te leggen, die zorgt voor meer bereikbare banen, uitwisselingen tussen de universiteiten en minder files en giftige uitlaatgassen.

D66: Oneens

D66 is blij dat de tram naar Hasselt er nu eindelijk gaat komen en is van mening dat deze de mensen daar moet brengen waar zij willen zijn: in het centrum. D66 is dus voorstander van het tracé via de Wilhelminabrug. Wel moet er kritisch worden gekeken naar de inpassing.

VVD: Oneens

Geen toelichting gegeven

Stadsbelangen Mestreech: Oneens

Het tracee zou moeten worden verlegd en gaan via de spoorbrug. Maar uiteraard mag de ontwikkeling geen financiële molensteen zijn/worden voor de gemeente.

SP Maastricht: Eens

Ja, de tramlijn is volkomen overbodig.

Liberale Partij Maastricht: Eens

De Mercommissie heeft negatief geadviseerd vanwege ontbreken van nut en noodzaak (kosten 80mln), ernstig trillingshinder en geluidsoverlast, als de Wilhelminabrug omhoog moet voor de 4 laagscontainervaart staan er 2 trams van 200 m aan weerszijde van de brug met de bussen er achter aan, dus verkeerschaos, alle huizen langs de route dalen in waarde met 27% , exploitatie 35 jaar tekort is 28 mln, binnenstad wordt ontsierd door de bekabeling en de Bassinhaven gaat kapot vanwege de verbrede brug.

Maastrichtse Volkspartij: Eens

De huidige rapporten en cijfers wijzen niet uit wat de beste oplossing of beslissing op dit moment is. Er is teveel onduidelijkheid en onzekerheid en te hoge kosten om het plan door te laten gaan zoals het er nu ligt.

Opa: Eens

Hier zal goed naar gekeken moeten worden wat dit betekent voor de burger en ondernemers van Maastricht, maar ook wat dit betekent voor de Euregio

Partij Veilig Maastricht: Eens

PVM is tegen de tram. Dit in verband met de financiële haalbaarheid.

CDA : Eens

Het CDA pleit al jaren voor meer aandacht en geld voor de amateurverenigingen. Professionele kunst ontstaat uit amateurkunst.

PvdA: Eens

Kleine lokale gezelschappen hebben meer geleden onder de economisch zware jaren en de landelijke bezuinigingen. Daarom gaat onze voorkeur, wat subsidies betreft, uit naar hen. Echter het promoten van grote manifestaties is ook van belang voor Maastricht.

Senioren Partij Maastricht: Oneens

Gemeente moet subsidies evenwichtig over alle cultuuruitingen verdelen.

GroenLinks: Oneens

Zowel kleine lokale gezelschappen als grote manifestaties zijn belangrijk. GroenLinks vindt die diversiteit van belang, ook in de verdeling van subsidies.

D66: Oneens

Kunst en cultuur zijn een bron voor creativiteit en houdt de samenleving een spiegel voor. Voor D66 draagt een stevige kunst- en cultuursector bij aan een open en verbonden Nederland. We willen cultuur de ruimte geven. Ruimte voor vernieuwing in Kunst en Cultuur.

VVD: Eens

Lees voor grote manifestaties: professionele kunst

Stadsbelangen Mestreech: Oneens

Vaak is de gemeente alleen doorgeefluik van subsidies. Binnen de mogelijkheid zal wel aandacht moeten gaan gericht op het stimuleren en faciliteren van de amateur en volkscultuur binnen Maastricht.

SP Maastricht: Eens

ja, vooral kleine lokale gezelschappen zijn van grote waarde voor de kunst en gezelligheid in de stad.

Liberale Partij Maastricht: Eens

De gemeente geeft verhoudingsgewijs heel veel geld uit aan favoriete cultuurclubjes waar burgers niets aan hebben of die nauwelijks bekend zijn. Beter is het geld naar amateurkunst, kumulus, Theater ah Vrijthof etc. Grote manifestaties mogen ook minder subsidie krijgen.

Maastrichtse Volkspartij: Eens

Amateurgezelschappen en verenigingen vechten voor hun bestaansrecht. Wanneer zij geen stuk krijgen van de subsidie die er is voor cultuur, zullen zij hun deuren moeten sluiten en zullen diverse plekken voor sociale bijeenkomsten in Maastricht verdwijnen met alle gevolgen van dien.

Opa: Eens

Diversiteit is hier wenselijk.

Partij Veilig Maastricht: Eens

PVM is tegen de miljoeneninvesteringen op cultuur. Liever lokaal dan euregionaal.

CDA : Eens

Het CDA blijft aandacht hebben voor de kleine ondernemer die ook een gezins- en verenigingsleven heeft.

PvdA: Oneens

De PvdA vindt dat ondernemers zelf moeten beslissen wanneer ze ondernemen. Dat geldt ook voor winkeliers. Of winkels op zondag open willen zijn, moeten ze zelf beslissen, daar gaat de gemeente niet over.

Senioren Partij Maastricht: Oneens

Maastricht is met andere steden in felle concurrentie verwikkeld omtrent behoud positie als winkelstad. Denk hierbij ook aan arbeidsplaatsen.

GroenLinks: Eens

Ook kleine ondernemers zonder personeel hebben recht op een vrije dag. Steeds meer van deze kleine ondernemers houden daarom op zondagen hun winkel alsnog dicht, hetgeen ten koste gaat van de aantrekkelijkheid van ons winkelgebied. Zo lijkt uiteindelijk elke binnenstad in Nederland op de andere en gaat de charme van de Maastrichtse binnenstad verloren. Ten slotte vindt GroenLinks dat het weleens stil en rustig mag zijn in de binnenstad als tegenwicht aan de drukte en gejaagdheid.

D66: Oneens

D66 is groot voorstander dat ondernemers zelf kunnen bepalen wanneer ze hun zaak willen openen. In een tijd waarin verkoop via internet fors groeit, is het vreemd dat ondernemers niet zelf mogen bepalen of ze op zondagen al dan niet geopend zijn.

VVD: Oneens

Geen toelichting gegeven

Stadsbelangen Mestreech: Oneens

Het is niet alleen aan de gemeente om het aantal koopzondagen vast te stellen. Met name het koopgedrag van de consument zal bepalend zijn voor het aantal koopzondagen. Overleg met de ondernemers over deze ontwikkeling is dan ook absoluut een must. Toekomst gericht is ook de positie van Maastricht als koopstad een punt van aandacht bij de evaluatie van het aantal koopzondagen.

SP Maastricht: Eens

ja, kleine ondernemers zijn de dupe van de macht van de grote ketenwinkels

Liberale Partij Maastricht: Oneens

We laten het over aan de ondernemer. als het zich niet loont zullen steeds meer winkels niet meer open gaan. Voor wie wel op de zondag open wil zijn, moet dat ook mogelijk zijn. Wij geloven dat niet iedereen zin heeft om zondag te winkelen, en dat speciaalzaken zeker in staat zijn om de klanten aan zich te binden door beter verlenen van goede service en kwaliteit. Het zijn meer de hoge huren die het breekpunt zijn.

Maastrichtse Volkspartij: Eens

1 euro kan je maar 1 keer uitgeven en de vele koopzondagen zijn een strop voor de kleine ondernemer die hierdoor zeven dagen per week open moet zijn om de grote bedrijven die 's weekends openen bij te kunnen benen. Teveel koopzondagen zijn tevens een inbreuk op het sociale- en familieleven.

Opa: Oneens

Dit is van cruciaal belang voor de werkgelegenheid en leefbaarheid van de stad.

Partij Veilig Maastricht: Eens

PVM is tegen uitbreiding koopzondagen.

CDA : Eens

Als er mogelijkheden zijn om de fijnstof verder terug te dringen, moeten deze serieus onderzocht worden.

PvdA: Oneens

De A2 tunnel zal flink bijdragen aan vermindering fijnstofconcentraties. Daar zijn we blij mee. Wij mogen echter nooit tevreden zijn en blijven streven naar verbetering van luchtkwaliteit. Niet alleen bij de A2, maar in de gehele stad.

Senioren Partij Maastricht: Eens

Wij vinden huidige wettelijke normen maatgevend. Berekeningen tonen aan dat we ruimschoots binnen wettelijke normen blijven.

GroenLinks: Oneens

GroenLinks vindt dat er onderzoek gedaan moet worden naar aanvullende en effectieve maatregelen om de luchtkwaliteit rondom de toekomstige A2-tunnel, en vooral de twee tunnelmonden, verder te verbeteren.

D66: Geen van beide

Maastricht voldoet aan de wettelijke norm. Door de ligging in een dal en vlakbij de grens is het onmogelijk om als gemeente de fijnstof-problematiek op te lossen. Dat gemeente doet het nodige om de problematiek terug te dringen.

VVD: Eens

Geen toelichting gegeven

Stadsbelangen Mestreech: Oneens

Gezien de bijzondere ligging van Maastricht zal dit een punt van aandacht moeten blijven.

SP Maastricht: Oneens

Nee, de normen zullen steeds strenger worden en op den duur zullen we extra maatregelen moeten nemen.

Liberale Partij Maastricht: Oneens

De fijnsof en de uitlaatgassen komen zonder filtering uiteindelijk toch naar buiten bij de monden van de tunnel en dan zijn de bewoners zwaar de dupe. Dus filtering is vereist. Het kan gratis, het bedrijf dat zich aanmeldde wilde dit in ruil voor de restwarmte doen, we hebben dit vurig bepleit, de tunnelbouwer wilde ook wel maar de wethouder niet. Eeuwig zonde.

Maastrichtse Volkspartij: Eens

Uit rapporten is gebleken dat de Gemeente Maastricht voldoet aan de wettelijke normen.

Opa: Oneens

Het milieu en dus leefbaarheid is van cruciaal belang en vergt dus altijd extra inspanning.

Partij Veilig Maastricht: Eens

De gemeente voldoet aan alle normen.

CDA : Eens

Grote evenementen zijn goed voor de economie. Deze evenementen moeten wel van goede kwaliteit zijn en van toegevoegde waarde zijn aan het bestaande aanbod

PvdA: Eens

Kwalitatieve evenementen kunnen een grote bijdrage leveren aan de lokale economie en de diversiteit van activiteiten in Maastricht, daarom moeten we blijven proberen deze evenementen naar de stad te halen.

Senioren Partij Maastricht: Geen van beide

Evenementen moeten redelijk over het jaar verdeeld zijn, evenwichtige spreiding over de stad en continuïteit brengen, zodat ze van herkenbare betekenis zijn.

GroenLinks: Geen van beide

Het aantal evenementen in Maastricht is de afgelopen jaren flink gegroeid. De grens is wat GroenLinks betreft in zicht. We moeten zorgvuldig zoeken naar de balans tussen leefbaarheid en economie. Dat betekent dat je soms actief een bijzonder evenement naar Maastricht probeert te krijgen maar soms ook “nee” moet durven zeggen.

D66: Eens

Dat is goed voor de ontwikkeling en economie van de stad en zeker voor het MECC. Maar niet alle evenementen hoeven op het Vrijthof plaats te vinden.

VVD: Eens

Geen toelichting gegeven

Stadsbelangen Mestreech: Oneens

Zolang Maastricht geen nieuw evenemententerrein erbij heeft, zodat met name de binnenstad kan worden ontlast, zijn inspanningen voor grote buitenevenementen niet gewenst.

SP Maastricht: Oneens

Nee Maastricht is vol wat betreft evenementen, zeker met de 60-dagennorm op het vrijthof.

Liberale Partij Maastricht: Eens

Grote evenementen zijn goed voor de economie. Deze kunnen ook plaatsvinden in het Mecc, het hoeft niet allemaal in de binnenstad plaats te vinden.

Maastrichtse Volkspartij: Eens

Meer evenementen is een goeie promotie voor de stad en brengt een economische impuls met zich mee en zorgt voor meer werkgelegenheid.

Opa: Eens

Maar wel selecteren op kwaliteit van de evenementen.

Partij Veilig Maastricht: Eens

Dit draagt bij aan de economische motor.

CDA : Eens

We moeten betere camerabeelden hebben om de veiligheid ook daadwerkelijk te vergroten.

PvdA: Oneens

Wij willen dat de camera’s in het centrum verbeterd worden, maar wij willen niet dat buiten het centrum vaste camera’s worden geplaatst. In de wijk is er behoefte aan wijkagenten en sociale cohesie, maar er is daar geen behoefte aan camera’s.

Senioren Partij Maastricht: Oneens

Meer camera's leiden niet per definitie tot meer veiligheid. Goed gebruik wel.

GroenLinks: Oneens

Veiligheid is een groot goed. Maar cameratoezicht geeft een schijnveiligheid en is een inbreuk op de privacy van mensen. Alleen daar waar menselijk toezicht onmogelijk is kan gebruik gemaakt worden van camera’s. Daar waar gebleken is dat camera’s geen bijdrage leveren aan de veiligheid, worden ze verwijderd.

D66: Oneens

Camera's scheppen schijnveiligheid. Bllauw (politie) moet meer op straat en de wijkagent met veel herkenbaarder en bereikbaarder zijn. Veiligheid is een zaak van ons allemaal. Iedereen kent in zijn buurt onveilige plekken. Het aanpakken en bijhouden van dit soort plekken kan de gemeente echter niet alleen. Daar is hulp van u als bewoner, van de woningcorporatie, de politie of particuliere eigenaar nodig. De aanpak kan verschillen.

VVD: Eens

Geen toelichting gegeven

Stadsbelangen Mestreech: Geen van beide

In kader van veiligheid mogen alle maatregelen die mogelijk en gewenst zijn worden genomen, daar kan cameratoezicht onderdeel van uit maken.

SP Maastricht: Oneens

Nee, camera's bieden alleen maar schijnveiligheid.

Liberale Partij Maastricht: Eens

Cameratoezicht bevordert de veiligheid, maar ze moeten wel dusdanige kwaliteit hebben dat de dader herkenbaar is. Vooral op onveilige plaatsen dienen er meer camera's te komen.

Maastrichtse Volkspartij: Oneens

Camera's moeten ingezet worden op plekken waar dit noodzakelijk is. Daarbij moeten de camera's van zulke kwaliteit zijn dat de beelden herkenbaar zijn en gebruikt kunnen worden. Verder zijn wij voorstander van mobiele camera's die per locatie ingezet kunnen worden.

Opa: Eens

Er hangen al veel camera’s maar als dit de veiligheid ten goede komt dan moet dit. Onder het moto als je niets doet wat wettelijk niet mag moet dat kunnen.

Partij Veilig Maastricht: Eens

Eens, dit komt de veiligheid ten goede.

 

 

Hoe denken de partijen over deze stelling?Klik op een partijlogo om het standpunt en de toelichting per partij te bekijken.

 

Kies de partijen die u met elkaar wilt vergelijken